Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 31 2017

xer
0778 cd9e 390
Reposted fromzciach zciach viazachlanny zachlanny
xer
5701 7cff 390
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viacalineczka calineczka

May 30 2017

2867 ddb8 390

The Edge of Love (2008)

Reposted fromtwice twice viairiis iriis
xer
5386 0554 390
Reposted fromnaelienn naelienn vianiemaproblemu niemaproblemu
xer
Reposted fromfungi fungi viashitsuri shitsuri
5881 0ef9 390
Reposted fromUnpretty Unpretty vialost-in-space lost-in-space
xer
Na pierwszej randce spytałam, co we mnie widzi. Odpowiedział: "Swoją przyszłość".
— Jodi Picoult - "To, co zostało"
Reposted fromfindmyway findmyway viaAmere Amere
xer
7737 4d8a 390
Reposted frommephedron mephedron viaAmere Amere
xer
9363 ccb3 390
Reposted fromMuppet Muppet viagabor gabor
xer
8188 f274 390
Reposted fromsweetheart sweetheart viamauak mauak
xer
Astenia - stan układu nerwowego charakteryzujący się klinicznie zmęczeniem, wyczerpaniem, osłabieniem, obniżonym progiem pobudzenia, chwiejnością nastroju, zaburzeniami wegetatywnymi i snu
Reposted fromsmc smc viajethra jethra
xer
To takie straszne, ile tak naprawdę można na kogoś czekać.
— J. Żulczyk, Radio Armagedon
Reposted fromjust-breathe just-breathe viajethra jethra
xer
xer
Patrzę na Ciebie i czuję do Ciebie niechęć. I sentyment do tego, co kiedyś było między nami. 
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viajethra jethra
xer
Chcę ukraść Cię wszystkim by już nikt Cię nie dotknął. 
Reposted fromorchis orchis viajethra jethra
xer

skoro nic nie czujesz to czemu tak patrzysz?

Reposted fromdorothi dorothi viajethra jethra
xer
4051 bfb5 390
Reposted fromdzulajj dzulajj viaAtencyjna Atencyjna
xer
Ja nie potrafię tak łatwo mówić o uczuciach. Kiedyś umiałam, pamiętam. A teraz? Jeśli powiem, że mi zależy czy że tęsknię za Tobą, to znaczy wiele. Ciężko mi się tak przełamać by powiedzieć coś więcej nawet jeśli czuję, że coś więcej niż tylko zależy jest na rzeczy. 
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl