Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 15 2017

xer
6432 8c47 390
...
Reposted fromliveindarkness liveindarkness viagoszko goszko
xer
6845 41fb 390
Reposted fromrisky risky viamarlylee marlylee
xer
1158 4216 390
Reposted frompollywood pollywood viaNatique Natique
xer
Lubię pilnować Cię myślami w nocy
— 16.01.13

March 11 2017

5407 6846 390

dappertomboy:

Kristen Stewart

xer
Chciałbym Ci wszystko powiedzieć, ale mnie o nic nie pytasz..     
— K.
xer
1545 b6ad 390
Reposted fromowca owca viaLazhward Lazhward
xer
2856 36ce 390
Reposted fromnyaako nyaako viaseverak severak
2321 15d2 390
Reposted fromerial erial viatacolatawysoko tacolatawysoko
xer
3355 0321 390
Reposted fromronniie ronniie viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
xer
xer

W związku trzeba iść na kompromisy, ale w miłości nigdy. Albo robisz to na sto procent, albo nie rób wcale. I nawet, jeśli długo już czekasz, pamiętaj – na najlepsze zawsze trzeba poczekać. Byle co może wziąć każdy. A Ty musisz wierzyć, że zasługujesz na więcej.

— wyrwanezkontekstu.pl
Reposted frompingwineq pingwineq viadzikusowska dzikusowska
xer
Reposted fromoll oll viamrsmuffincrunch mrsmuffincrunch
6739 3700 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaAmericanlover Americanlover
xer
2635 78b9 390
Reposted fromswissfondue swissfondue viasofias sofias
xer
2671 f4f4 390
Reposted fromnyaako nyaako viaszydera szydera
xer
Nic tak człowieka nie prześladuje jak słowa, których nie wypowiedział.
— Mitch Albom
xer
Reposted fromposzum poszum viablackheartgirl blackheartgirl

March 08 2017

xer
Reposted fromsowaaa sowaaa viaLazhward Lazhward
1745 ec91 390
Reposted fromsunlight sunlight viasleeping sleeping
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl