Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 27 2017

4037 9d72 390

yavaymatsuoka:

森絵梨佳

Reposted fromcensoredanon censoredanon viaEvilDeath EvilDeath
xer
6000 016e 390
Reposted frommadamebadass madamebadass
xer
W ciągu kwadransu umyłem się, ubrałem, powiedziałem "kurwa" osiemset razy i byłem osiem razy przerażony, że Ciebie dziś nie zobaczę
— Julian Ochocki
5471 2013 390
Reposted fromdivi divi viaoutoflove outoflove
xer
true pepperoni pizza
Reposted frominzynier inzynier viawombinka wombinka
xer
xer
3264 82fa 390
Reposted fromzelbekon zelbekon viaHypothermia Hypothermia
xer
1534 8207 390
Reposted fromrm rm viatonietak tonietak
5472 8945 390
Reposted fromLittleJack LittleJack viaPrzygnebiona Przygnebiona
xer
8248 37bd 390
Reposted fromoll oll viashinein shinein
xer
3007 c2d2 390
Reposted fromintotheblack intotheblack viagabunia gabunia
xer
3298 ca65 390
Reposted fromumorusana umorusana viashinein shinein
xer
6136 8b11 390
xer
8383 2439 390
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaoutofmyhead outofmyhead
xer
7951 39f5 390
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viaMrrruk Mrrruk
xer
Średnio mi idzie sypianie z Twoją nieobecnością.
— znalezione
Reposted fromTalkAboutMe TalkAboutMe viaduzedziecko duzedziecko
xer
Kochanie, oboje wiemy
Że noce zostały stworzone głównie po to, by mówić rzeczy,
Których nie możesz wypowiedzieć następnego dnia
— Arctic Monkeys
Reposted frompozakontrola pozakontrola viaduzedziecko duzedziecko
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl