Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2019

xer
3429 9815 390
xer
8752 0a32 390
Reposted fromsoftboi softboi viapiehus piehus

March 03 2019

xer
xer
dzień dobry
witam cię
już nie rozmawiasz ze mną

zapominasz mnie
— viszys
Reposted fromviszys viszys viaanecianow anecianow
xer
xer
Reposted fromAgnya Agnya viaantonim antonim

February 19 2019

xer
0464 83f2 390
Reposted fromsoftboi softboi viacreepandweirdo creepandweirdo

February 18 2019

xer
xer
Jesteśmy odzwierciedleniem pięciu osób, z którymi spędzamy najwięcej czasu. To oni nas motywują, doradzają, krytykują. Przyjrzyj się, z kim Ty przystajesz.
— Nancy Drew
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialiliowadusza liliowadusza
0806 259f 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaaleander aleander
xer
7040 1c9c 390
xer
0393 61be 390
Reposted frommeem meem
xer
8760 f82e 390
Reposted fromyikes yikes viaedarcy edarcy
xer
6253 e12b 390
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viatinderstick tinderstick
xer
9837 0150 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viacarmenluna carmenluna
xer
I oczywiście znowu mi się śniłeś.
Dzisiaj znowu okropnie ciebie nie było.
— Agnieszka Osiecka
Reposted frompasazerka pasazerka vianiskowo niskowo
xer
xer
Jesteś moim największym "a jednak spróbuję". 
— S.
Reposted fromSenyia Senyia vianiskowo niskowo

February 08 2019

xer
Posiadanie kogoś kto potrafi znieść wszystkie Twoje nastroje - błogosławieństwo.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl