Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2018

xer
5746 5d76 390
Reposted fromDeZetBeIKa DeZetBeIKa vianiezwyykla niezwyykla

June 23 2018

xer
4765 6ba0 390
Reposted frommeem meem viairmelin irmelin

June 13 2018

xer
0001 bf10 390
Reposted fromnyaako nyaako viaatramentovva atramentovva
xer
1962 979d 390
xer

June 09 2018

xer
Chciałabym kiedyś usłyszeć to wszystko, co laski w filmach. Że jestem niezwykła, że jestem wyjątkowa, że jestem miłością czyjegoś życia. A zamiast tego nie mogę usłyszeć, że ktoś mnie potrzebuje. Chciałabym czuć się njważniejsza.
— Maybe P
xer
6206 2dc2 390
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaMartwa13 Martwa13
0341 e684 390
Reposted fromitoweryou itoweryou viainsanedreamer insanedreamer
xer
xer
7577 866a 390
Moja dłoń nierozłącznie pasuje do Twojej
Reposted from4777727772 4777727772 viashitsuri shitsuri

May 27 2018

6375 6747 390
Reposted frombrumous brumous vialovesweets lovesweets
xer
1061 dcc4 390
Reposted fromEtnigos Etnigos vialovesweets lovesweets

May 23 2018

xer
xer
7521 45d2 390
Reposted fromolalaa olalaa viabadblood badblood

May 22 2018

May 18 2018

xer
3159 6059 390
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viakalafior2014 kalafior2014
xer
5348 3795 390
Reposted fromPoranny Poranny viaMalikor Malikor

May 17 2018

xer
6262 0c1d 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaFlau Flau
xer
xer

Chciałbym tak
pić z Tobą lampkę wina
po ciężkim dniu

oglądać tandetne filmy
z Twoją głową
na moich kolanach

wyjeżdżać do rodziny
we dwójkę
a potem na wspólne wakacje
co roku

tak z Tobą żyć
ustabilizować się na tyle
żeby co dzień widzieć Twoje oczy
i patrzeć na nie i doceniać
że zgodziły się przyjąć moje 
na zawsze.

— Marta Masłyk
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viagdziejestola gdziejestola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl